Ви тут: ГоловнаПублікації
 

Цитата дня

«Чим люди освіченіші, тим вони вільніші»
Вольтер

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції

Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 87 с.

Випуск тез наукових робіт викладачів та фахівців підготовлений за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти впливу держави на економіку України», яка відбулася 20 грудня 2017 року. На конференції були обговорені сучасні проблеми впливу держави на економіку для забезпечення соціально-економічного розвитку України.
Представлені у матеріалах науково-практичної конференції тези учасників подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів. Автори тез несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, наукової термінології, імен власних, джерел посилання.

Збірник тез наукових робіт учасників звітно-наукової конференції студентів 2017

Освіта і наука – 2017: Збірник тез наукових робіт учасників звітно- наукової конференції студентів. Секція «Економічна теорія». – К. : Вид- во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 85 с.

   Випуск тез наукових робіт студентів підготовлений за матеріалами звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука - 2017», яка відбулася 5 квітня 2017 року. В ній активну участь прийняли студенти як економічних, так і неекономічних спеціальностей. Понад сорок студентів доповіли про актуальні проблеми економічної теорії та практики господарювання, обговорили особливості та наслідки трансформаційних перетворень в економіці України.
   Представлені у матеріалах науково-практичної конференції тези учасників подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів. Автори тез несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, наукової термінології, імен власних, джерел посилання.

Матеріали звітно-наукової конференції студентів 2017

   Освіта і наука − 2017. Зб. наукових праць. – К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – 561 с.

   До збірника увійшли матеріали звітно-наукової конференції студентів «Освіта та наука», що відбулася 3-7 квітня 2017 року в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова

Матеріали звітної конференції за 2016 рік

   Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів кафедри економічної теорії за 2016 рік, 26 квітня 2017 р. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 53 с.
   

Збірник вміщує статті звітно-наукової конференції викладачів кафедри економічної теорії, яка відбулася 26 квітня 2017 року. На конференції були обговорені актуальні проблеми економічної теорії і господарської практики в Україні та в інших країнах світу.
   Представлені у матеріалах науково-практичної конференції тези учасників подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів. Автори тез несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, наукової термінології, імен власних, джерел посилання.

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції

Економічний розвиток України: поступ у ХХІ століття: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції / укл. Підопригора Л.А. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 78 с.

Випуск тез наукових робіт викладачів та фахівців підготовлений за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічний розвиток України: поступ у ХХІ століття», яка відбулася 29 березня 2017 року. На конференції були обговорені сучасні проблеми забезпечення економічного розвитку України та шляхи підвищення
конкурентоспроможності національної економіки.
Представлені у матеріалах науково-практичної конференції тези учасників подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів. Автори тез несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, наукової термінології, імен власних, джерел посилання.

Збірник тез наукових робіт студентів

Збірник тез наукових робіт студентів учасників Всеукраїнської наукової конференції 16 листопада 2016 р. "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ". – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 41 с.

Випуск тез наукових робіт студентів підготовлений за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції «Економічна теорія та економічна політика: реалії сьогодення та перспективи розвитку», яка відбулася 16 листопада 2016 року. В ній активну участь прийняли студенти як економічних, так і неекономічних спеціальностей. Понад двадцять студентів доповіли про актуальні проблеми економічної теорії, економічної політики та практики господарювання, обговорили особливості та наслідки трансформаційних перетворень в економіці України.

Представлені у матеріалах науково-практичної конференції тези учасників подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів. Автори тез несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, наукової термінології, імен власних, джерел посилання.

Публікації

2013 рік

Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «Політична економія» / Уклад.: І.С. Біла, В.В. Радченко – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 143 с.

Навчально-методичний комплекс призначений для студентів спеціальності «Економічна теорія», які вивчають дисципліну «Політична економія». Він містить методичні рекомендації щодо роботи з курсом, тематичні плани лекцій та семінарських занять, тематику рефератів, вправи та тестові завдання, орієнтовні питання до екзамену, порядок поточного і підсумкового контролю знань студентів та список рекомендованої літератури. Навчально-методичний комплекс покликаний полегшити підготовку студентів до занять в умовах кредитно-модульної системи.

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ