Ви тут: ГоловнаІсторія кафедри
 

Цитата дня

«Чим люди освіченіші, тим вони вільніші»
Вольтер

Історія

Кафедра економічної теорії (в минулому політичної економії) заснована в 1934 році. Нині вона функціонує в складі Інституту управління та економіки освіти.
Історію кафедри творили викладачі багатьох поколінь. У кінці 30-х років на ній працювало 5 викладачів під керівництвом талановитого педагога О.І. Петрова. В повоєнні роки політекономію викладали О.І. Петров, Я.У. Лінійчук, І.П. Панащенко, К.Т. Янчев, М.С.Король, М.Ф. Брегеда, М.С. Сугоняко, В.П. Рокитко, П.С. Фещенко.
З розвитком педагогічного інституту швидко зростала і кафедра політичної економії. В кінці 70-х років на ній працювало 11 викладачів (М.С. Сугоняко, П.С. Верхов, В.П. Рокитко, П.З.Городенський, Е.М. Янюк та ін.), в кінці 80-х років – 16 (професор О.П. Гош, кандидати наук, доценти К.С. Базилевич, А.П. Кононенко, І.С. Кравченко, І.Ф. Радіонова, Н.С.Чаєвська, І.Л. Петрова, А.М. Соколовська, І.С. Череда, Н.І. Насікан, В.М. Черненко та ін.).
На 01.11.2012 р. на кафедрі працює 24 викладачі, в тому числі відомі вчені-економісти професор Т.Т.Ковальчук, С.О.Біла, кандидати наук, доценти В.В.Радченко, І.С.Череда, І.О.Штундер, І.С.Біла, Н.В.Петришина, Л.А.Підопригора, М.В.Скиба. Л.К.Хом’яков, О.І.Колядич, О.М.Соколова та ін.
Керівники кафедри:
До 1950 р. – проф. Петров О.І.
1950-1951 рр. – доц. Янчев К.Т.
1951-1957 рр. – доц. Король М.С.
1957-1975 рр. – доц. Сугоняко М.С.
1975-1990 рр. – проф. Гош О.П.
1990-1996 рр. – проф. Радіонова І.Ф.
1996 – по теперішній час – доц. Радченко В.В.
На кафедрі з 1949 р. функціонує аспірантура, перереєстрована у 2007 р. за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Керують підготовкою кандидатських дисертацій професори Біла С.О, Ковальчук Т.Т., Петрова І.Л., доц.Радченко В.В., Штундер І.О.
З початку 90-х років на кафедрі відбулися великі зміни, викликані новими соціально-економічними і політичними реаліями. Відповідаючи на потреби дня, кафедра оновлює економічну освіту, перепрофілюється з читання курсу політичної економії на курс економічної теорії. В центр наукових досліджень ставляться проблеми переходу України до ринкової економіки, розробка концепції економічної освіти в школі.
У цей час (1990-1996 рр.) кафедру очолила відомий вчений, доктор економічних наук, професор Радіонова І.Ф. Під її керівництвом були розроблені перша програма та відповідні методичні рекомендації з курсу “Основи економічної теорії” для студентів педагогічних ВНЗ. Також створені перші українські підручники з основ економіки для середньої школи: Основи економіки: Пробн. Підручник для 11 класу загальноосвітньої школи.- К.: Зодіак-ЕКО, 1995; Загальна економіка: Підручник.- К.: Заповіт, 1995, який має уже 6-те видання (2008 р.). Творчим колективом кафедри була запропонована «Концепція економічної освіти у середній школі», а в 1994-1996 рр. розроблена «Концепція економічної освіти майбутніх вчителів».
З 1996 р. кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Радченко В.В. Нині творча група під керівництвом проф. Радіонової І.Ф. працює над навчально-методичним забезпеченням вивчення економіки в 11-річній школі. Розроблена програма з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів профільного навчання (10-11 класи), а також вийшов у світ підручник «Економіка» (профільний рівень, 10 клас, 2011 / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко); «Економіка» (профільний рівень, 11 клас, 2012 / І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко).
Кафедра спеціалізується на викладанні загальноуніверситетського курсу «Основи економічної теорії», а також стала випускаючою в підготовці фахівців відкритої у 1997 р. спеціальності «Економічна теорія» (тепер в складі Інституту інформатики) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр. Кафедра також бере участь у підготовці вчителів з математики та економіки (з 1995/1996 навч. року), читає блок економічних дисциплін студентам спеціальності «Менеджмент організацій», працює з іноземними студентами. З вузькоспеціалізованої кафедра перетворилася в багатопредметну, випускаючу, забезпечує читання до 50 економічних дисциплін і спецкурсів: політичної економії, основ економічної теорії, історії економічних учень, макроекономіки, мікроекономіки, фінансів, економіки підприємств, статистики та ін., керує педагогічною і виробничою практиками студентів, підготовкою магістерських робіт тощо.
Викладання сучасної економічної теорії здійснюється відповідно до світових стандартів. Кафедра працює над удосконаленням методики викладання економічних дисциплін, розробкою навчальних програм і методичних рекомендацій у відповідності з Болонською системою. Досліджує державну наукову тему «Актуальні проблеми економічної системи України в умовах трансформаційних перетворень». Професор Гош О.П. видав ряд монографій та підручників: «Політична економія» (1999р.), «Політична економія: науковий курс» (співавт. Дорогунцов С.І., 2004 р.), навчальний посібник «Теоретичні засади економічної політики» (2007 р.), «Політична економія України» (2010 р.) та ін. Доцент Радченко В.В. досліджує проблему власності, брав участь у розробці програми з політичної економії для ВНЗ України, програм з економіки для загальноосвітніх шкіл, є співавтором підручників з економіки для середніх навчальних закладів «Основи економіки» (1995), «Загальна економіка» (1995, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008 рр.), «Економіка» для 10 класу (2011 р.) та 11 класу (2012 р.). Актуальні наукові проблеми досліджують кандидати економічних наук, доценти Біла І.С., Бицюра Ю.В., Колядич О.І., Петришина Н.В., Підопригора Л.А., Скиба М.В.,Соколова О.М., Череда І.С., Штундер І.О. Викладачі кафедри підготували навчально-метордичний комплекс з основ економічної теорії, навчально-методичні комплекси та методичні рекомендації з інших дисциплін.
При кафедрі працює студентський науковий гурток, який досліджує актуальні проблеми трансформаційної економіки України.
Навчальна робота кафедри поєднується з практичною роботою в ліцеях та загальноосвітніх школах м. Києва. Уже не один рік студенти університету проходять педагогічну практику з викладання основ економіки у Фінансовому ліцеї, коледжі інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», промислово-економічному коледжі Національного авіаційного університету та ін.
Викладачі кафедри є досвідченими наставниками студентської молоді. На заняттях, в бесідах розкриваються зміст економічних реформ і перспективи соціально-економічного розвитку країни. Висвітлюється роль педагогічних кадрів в організації економічної освіти, формуванні висококваліфікованих спеціалістів для незалежної України.

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ